Nabi saw bersabda, maksudnya : " Sesiapa yg dikehendaki Allah SWT untuknya kebaikan,

maka dia akan diberi kefahaman dalam urusan agamanya".

(Maksud hadis riwayat al-Bukhari & Muslim )